Louis Armstrong

amerykański trębacz i wokalista (1901-1971)

Istnieją tylko dwa rodzaje muzyki: Dobra Muzyka i Zła Muzyka!

Obraz DONT SELL MY ARTWORK AS IS z Pixabay

Jazzować albo nie jazzować? Nie ma takiego pytania!

Obraz DONT SELL MY ARTWORK AS IS z Pixabay

Muzycy nie odchodzą na emeryturę, przestają grać, gdy nie ma już w nich muzyki.

Obraz DONT SELL MY ARTWORK AS IS z Pixabay

Nigdy nie graj dwa razy w ten sam sposób.

Obraz DONT SELL MY ARTWORK AS IS z Pixabay

Pamięć o tym, co przeminęło, jest ważna dla muzyka jazzowego.

Obraz DONT SELL MY ARTWORK AS IS z Pixabay

Related Entries