Partnerzy

Stacje radiowe
Kluby muzyczne
Agencje koncertowe

 
Festiwale/cykle koncertowe
Firmy/instytucje/organizacje/audycje radiowe

Współpraca

Aby nawiązać współpracę, m.in. w zakresie objęcia patronatu medialnego, realizacji fotoreportażu czy zrelacjonowania koncertu – prosimy o wysłanie maila na adres

redakcja(at)muzycznahiperprzestrzen.pl

bądź do konkretnego członka redakcji (adresy mailowe można znaleźć na stronie Redakcja).

Zapewniamy:

– opublikowanie w naszym serwisie zapowiedzi wydarzenia (opis, zdjęcia, linki do strony i/lub wydarzenia na FB, poster, banner itp.) w różnych działach serwisu oraz udostępnienia tej informacji w social mediach (np. Facebook, X/Twitter, Instagram);
– umieszczenie logo organizatora w sekcji Partnerzy wśród firm, instytucji i organizacji współpracujących z naszym serwisem;
– przygotowanie fotoreportażu lub napisanie relacji, o ile będziemy mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.

Oczekujemy:

– dostarczenia wszelkich niezbędnych wiadomości prasowych (kompletne informacje o wydarzeniu, press pack, pliki graficzne, biografia zespołu itp.)
– w przypadku imprez cyklicznych bądź koncertów – przyznania co najmniej jednej akredytacji dla przedstawiciela Muzycznej Hiperprzestrzeni (dla fotografa i/lub reportera);
– w przypadku imprez z biletami wstępu – ewentualnej możliwości przekazania Muzycznej Hiperprzestrzeni uzgodnionej liczby biletów, które stanowiłyby nagrodę w konkursie dla internautów.

Podsumowanie:

– współpraca z obu stron jest dobrowolna, a jej rozpoczęcie nie powoduje żadnych skutków prawnych dla którejkolwiek ze stron;
– zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w nadesłane materiały prasowe, np. ich skrócenia bądź przeredagowania (jeśli uznamy, że zachodzi taka potrzeba);
– zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej odmowy lub zerwania współpracy, nie zobowiązując się przy tym do wyjaśniania przyczyn;
– nie gwarantujemy całkowitej bezkrytyczności w przypadku relacji, wierząc głęboko, że druga strona doceni obiektywizm, szczerość i rzetelność, którymi kierujemy się w naszych publikacjach.

Uwaga: Powyższe opcje przedstawiają przykładowe możliwości wzajemnej współpracy serwisu Muzyczna Hiperprzestrzeń i organizatora wydarzenia. W miarę możliwości rozważymy inne sugestie związane z ewentualną współpracą. Każda propozycja będzie rozważana indywidualnie i niezależnie od innych. W