Redakcja

Funkcjonały Hiperprzestrzeni

Redaktor naczelny

Marek J. Śmietański (smietanski@muzycznahiperprzestrzen.pl)

Z-ca red. naczelnego

Łukasz  Jakubiak (geralt@muzycznahiperprzestrzen.pl)

Kolegium redakcyjne

Radek Szatkowski (szadek@muzycznahiperprzestrzen.pl)
Adam Śmietański
Monika Piotrowska (monia@muzycznahiperprzestrzen.pl)

Współpracują

Joanna Cybulska
Wojciech Dobrogojski (Fotoszot-y)
Leon Dobrowolski (Sevenstring.pl)
Maciej Farski (Gdynia Radio)
Zuzanna Gregorczuk (Metalownia)
Ewelina Kula
Ewa Marczak (emarczak@muzycznahiperprzestrzen.pl)
Radosław Matusik
Dariusz Ptaszyński (Magazyn Gitarzysta)
Konrad Rogoziński (bylejaka fotografia)
Natalia Zdziebczyńska (East News)

Współpracowali

Robert Błaszak (recenzje, wywiady), Joanna Brzezińska (foto), Izabela Godzisz (recenzje), Andrzej Izydorczyk (foto), Jerzy Kapała † (relacje), Adrian Kosiorek (foto), Michał Kirmuć (wywiady), Maciej Majchrowicz (foto), Tomasz Michel (recenzje), Ewa Motyka (felietony), Kasia Rynkiewicz (foto), Marzena Sówka (foto), Paweł Tryba (recenzje, wywiady), Stanisław Wadas (foto), Arek Zakrzewski (relacje)

Serwis Muzyczna Hiperprzestrzeń jest wpisany jako tytuł prasowy do Krajowego Rejestru Dzienników i Czasopism  z numerem 1624 decyzją Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 12 kwietnia 2018 roku.

Wszystkie fotografie i teksty opublikowane w Muzycznej Hiperprzestrzeni podlegają ochronie prawnej. Powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części oraz dalsze rozpowszechnianie jest zabronione bez zgody autorów.
Dane udostępniane na stronach Muzycznej Hiperprzestrzeni służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach uznanych za rzetelne i sprawdzone. Muzyczna Hiperprzestrzeń nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i kompletność udostępnianych informacji. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem udostępnionych informacji. Muzyczna Hiperprzestrzeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników wortalu ani osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód, związanych z wykorzystaniem udostępnianych danych.