Piotr Schmidt International Sextet – Katowice, NOSPR, 07.01.2024

(...) tytuł koncertu Komeda Unknown 1967 sugerował wprost, że muzyka Krzysztofa Komedy będzie głównym tematem wieczoru...