Sting – Russians

Rosjanie W Europie i Ameryce nasila się histeria Wywołana tymi wszystkimi groźbami Zawartymi w retorycznych słowach…