Seventh Wonder (2018) – Tiara

Victoria! Aż osiem lat trzeba było czekać na nowe wydawnictwo Seventh Wonder. Tommy Karevik, wieloletni głos…