Współpraca

Partnerzy

Współpraca

Aby nawiązać współpracę – w zakresie realizacji fotoreportażu, zrelacjonowania koncertu czy też objęcia patronatu medialnego – prosimy o wysłanie maila na adres

redakcja(at)muzycznahiperprzestrzen.pl

Zapewniamy:
– publikowanie w naszym serwisie zapowiedzi wydarzenia (opis, zdjęcia, linki do strony i/lub wydarzenia na FB, plakat itp.) w różnych działach serwisu oraz udostępnienia tej informacji w social mediach (Facebook i Twitter);
– umieszczenie logo organizatora w sekcji Partnerzy wśród firm i instytucji współpracujących z naszym serwisem;
– przygotowanie fotoreportażu lub napisanie relacji, o ile będziemy mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.
Oczekujemy:
– dostarczenia wszelkich niezbędnych wiadomości prasowych (kompletne informacje o wydarzeniu, press pack, pliki graficzne, biografia zespołu itp.)
– w przypadku imprez cyklicznych bądź koncertów – przyznania co najmniej jednej akredytacji dla przedstawiciela Muzycznej Hiperprzestrzeni (dla fotografa i/lub reportera);
– w przypadku imprez z biletami wstępu – ewentualna możliwość przekazania Muzycznej Hiperprzestrzeni uzgodnionej liczby biletów, które stanowiłyby nagrodę w konkursie dla internautów.
Uwaga: Powyższe opcje przedstawiają przykładowe możliwości wzajemnej współpracy serwisu Muzyczna Hiperprzestrzeń i organizatora wydarzenia. W miarę możliwości rozważymy inne sugestie związane z ewentualną współpracą. Każda oferta będzie rozpatrywana indywidualnie i niezależnie od innych.

Podsumowanie:
– współpraca z obu stron jest dobrowolna, a jej rozpoczęcie nie powoduje żadnych skutków prawnych dla którejkolwiek ze stron;
– zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w nadesłane materiały prasowe, np. ich skrócenia bądź przeredagowania (jeśli uznamy, że zachodzi taka potrzeba);
– zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej odmowy lub zerwania współpracy, nie zobowiązując się przy tym do wyjaśniania przyczyn;
– nie gwarantujemy całkowitej bezkrytyczności w przypadku relacji, wierząc głęboko, że druga strona doceni szczerość i rzetelność, którymi kierujemy się w naszych publikacjach.