Pamiętnik Żyda Legionisty – Łódź, ASP, 07.11.2018

Fundacja Trzeci Wymiar Kultury we współpracy z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi zorganizowała…