Dave Brubeck

amerykański pianista (1920-2012)

Jazz oznacza wolność.

Obraz DONT SELL MY ARTWORK AS IS z Pixabay

Nie bądź perfekcjonistą… Zostaw to muzykom klasycznym.

Obraz DONT SELL MY ARTWORK AS IS z Pixabay

Żadna dyktatura nie toleruje jazzu. To pierwszy znak powrotu do wolności.

Obraz DONT SELL MY ARTWORK AS IS z Pixabay

Related Entries